„МБАЛ

Кубрат” ЕООД - гр. Кубрат

MBAL EOOD - Kubrat

Мисия


„Многопрофилна болница за активно лечение - Кубрат” ООД оказва специализирана медицинска помощ на пациентите от община Кубрат и съседните региони.

В болницата са обособени неврологично, вътрешно, акушеро-гинекологично, хирургично, педиатрично и физиотерапевтично отделение с напълно обновени апаратура и материално-техническа база.

Разполага с модерно обзаведени, извършващи пълен набор изследвания клинична, патологоанатомична и микробиологична лаборатории.

Изследвания в областта на образната диагностика: конвенционална рентгенография, компютърна томография и ултразвукова диагностика.

Подробности

Профил на купувача


Съгласно Закона за обществените поръчки "Профил на купувача" е Интернет-адрес на възложителя, който може да съдържа предварителните обявления, информация за поканите за представяне на оферти, сключените договори, прекратените процедури и всякаква полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес.

Подробности